EPA Hỗ trợ Phục hồi Hệ thống Nước ở các Cộng đồng Texas

DALLAS – (Ngày 23 Tháng 2, 2021) Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA) Hoa Kỳ đã triển khai các nguồn lực và nhân viên đến các cộng đồng ở Texas để đối phó với sự cố về nước uống và hệ thống nước thải do hậu quả của cơn Bão Mùa Đông Uri.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.

%d bloggers like this: