EPA kêu gọi các cộng đồng trong đường đi của cơn bão Sally để tránh các nguy hiểm về không khí trong nhà, hãy sử dụng máy phát điện một cách an toàn

DALLAS - (14 tháng 9, 2020) Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) nhắc nhở các cộng đồng, gia đình và chủ doanh nghiệp nhận thức được các điều kiện có thể dẫn đến chất lượng không khí trong nhà yếu kém hoặc nguy hiểm sau cơn bão Laura.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.

%d bloggers like this: